Oikeusturvan puolustaminen on toimintamme kulmakivi.

Oikeudellista asiantuntemusta

Ongelmien ratkaisu on meidän alaamme

Rikosoikeudenkäynnit

Rikosasioissa tavoitteenamme on varmistaa, että saat oikeudenmukaisen kohtelun esitutkintavaiheesta aina pääkäsittelyyn saakka. Meillä päämies saa laadukkaan puolustuksen sekä parhaan mahdollisen lopputuloksen, olitpa asiassa vastaajana taikka asianomistajana. Rikoksen uhrille, eli asianomistajalle laadimme korvausvaatimukset eli asianomistajan vaatimukset, jotka esitetään pääkäsittelyn yhteydessä. Meillä on laajaa kokemusta lukuisista eri rikosoikeudenkäynneistä, kuten henkirikoksista, seksuaalirikoksista, petoksista, ryöstöistä, pahoinpitelyistä ja vakavista huumausainerikoksista.

Perhe- ja jäämistöoikeus

Tarjoamme asiantuntevaa apua testamenttien ja perunkirjoituksien laadinnassa. Toimistomme huolellisesti laaditulla perunkirjoituksella voidaan estää epätoivottuja veroseuraamuksia ja mahdollisia ongelmatilanteita esimerkiksi kuolinpesän jakamisessa. Muissakin elämää ennakoitavissa muutostilanteissa laadimme päämiehillemme: testamentteja, hallintaoikeustestamentteja, avioehtosopimuksia ja edunvalvontavaltakirjoja. 

Lapsiasiat

Erotilanteissa lasta koskevat kysymykset voivat kulminoitua riitatilanteiksi vanhempien välillä. Joskus huoltajan ainoana vaihtoehtona on hakemuksen vireyttäminen käräjäoikeuteen huoltoa-, tapaamisoikeutta, asumista tai elatusta koskien.

Me autamme sinua hakemuksen laatimisessa ja follo-sovittelussa taikka käräjäoikeus vaiheessa, jos yhteisymmärrystä vastapuolen kanssa ei saada.

Me avustamme myös täytäntöönpanohakemuksien laatimisessa, eli tilanteissa joissa toinen vanhemmista ei noudata käräjäoikeuden laatimaa päätöstä (esim. tapaamisten estäminen).

Ulkomaalaisoikeus

Olemme avustaneet lukemattomissa oleskelulupa- ja turvapaikka-asioissa vuosien varrella. Toimistomme turkin, arabian, englannin ja saksan kielen taidot edesauttavat kielimuurittoman kommunikaation kanssa ja asian perinpohjainen selvittäminen myös varmistaa päämiehemme oikeusturvan.

Meille maahanmuuttoviraston päätöksistä valittaminen ja hallinto-oikeuksissa päämiehen avustaminen on entuudestaan erittäin tuttua. Kielteisen päätöksen saatuasi me huolehdimme valituksesi laatimisesta ja tarvittaessa ajamme asiaasi korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Riita- ja vahingonkorvausasiat

Riitatilanteissa ensisijaisesti asian kartoittaminen ja menestymismahdollisuuksien selvittäminen on yleensä tämän tapaisen toimeksiannon ensiaskel, jotta myös mahdollisuus osapuolten väliseen sovintoon saadaan selkeyttä. Riitatilanteita on moninaisia, kuten työ-, kuluttaja-, vuokra-, yhtiö-, naapuri taikka perintöriita. Laadimme kanteen ja ajamme asiaasi alioikeusteitse sekä vastaamme vastakanteisiin puolestasi.

Urheiluoikeus

Mäkihyppytaustamme vuoksi meille urheilija-, valmentaja- tai sponsorisopimuksen laatiminen on tuttua niin ammatillisella kuin myös henkilökohtaisellakin tasolla. Me varmistamme, että urheiluseurojen, kansallisten urheiluliittojen tai maajoukkuesopimukset ovat niin urheilijan kuin seurankin puolesta sopusuhtaiset ja tasapuoliset. Me emme ainoastaan tunne urheilua, vaan tiedämme yhdistetyn mäkimiehinä juuri sen, mihin mahdollisiin oikeudellisiin ongelmatilanteisiin urheilija voi joutua.

Me tunnemme FIS:in antidoping säännöt ja avustamme urheilijaa mahdollisissa ja valitettavissa doping-tapauksissa.

Yhtiöoikeus- ja yritysjärjestelyt

Autamme vankalla kokemuksella yrityksesi organisaatiorakenteiden suunnittelussa, osakassopimuksissa, rahoituskierroksissa, fuusioissa ja jakautumisissa, yrityskaupoissa ja muissa yritysjärjestelyissä. Tavoitteenamme on varmistaa, että yrityksesi toimii tehokkaasti ja saavuttaa tavoitteensa muutoksen yhteydessä.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettelyllä voidaan ratkaista liike-elämän konfliktitilanteita nopeasti ja tehokkaasti. Välimiesmenettely voi tilanteen mukaan kestää kuukausista jopa vuoteen mutta alioikeusteitse riitatilanne saattaa kestää useita vuosia, pois lukien ylemmät muutoksenhakuosoitteet. Välimiesmenettely on luottamuksellista, nopeaa ja se koskee vain parteja, eli asian osapuolia.

Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus

Kuntien ja valtion hankintalainsäädäntö koskee julkisilla varoilla kilpailutettavia tavaroita- palveluita rakennushankintoja. Näissä tilanteissa julkisyhteisön tulee noudattaa niin EU:n hankintadirektiivejä kuin myös hankintalakia.

Me avustamme yritystäsi hankintayksikölle osoitetulla oikaisuvaatimuksella, jos hankintapäätös on tehty yllä mainitun menettelyn vastaisesti. Tarvittaessa ajamme asiaasi markkinaoikeuteen saakka.

Sopimukset

Laadukkaat sopimukset ovat välttämättömiä liiketoiminnan sujuvuudelle. Hoidamme puolestasi sopimusten laadinnan, tarkistuksen ja neuvottelut. Olipa kyseessä asiakassopimus, toimitussopimus, alihankintasopimus, yrityksen perustamissopimus tai muu liiketoimintaasi liittyvä sopimus, varmistamme, että sopimukset ovat selkeitä, oikeudellisesti päteviä ja turvaavat yrityksesi etuja.

Rikosoikeudenkäynnit

Tarjoamme asiantuntevaa apua ulkomaalaisten oleskelu- ja työlupien hakemisessa Suomessa, sekä muissa ulkomaalaisoikeudellisissa kysymyksissä.

Kansainvälinen kauppa

Autamme yrityksiä kansainvälisen kaupan sopimuksissa ja kaupallisten riitojen ratkaisemisessa, sekä tarjoaa oikeudellista neuvontaa kansainvälisissä yritysjärjestelyissä.

Sopimusoikeus

Autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä sopimusten laadinnassa ja tarkastuksessa, sekä tarjoaa asiantuntevaa apua sopimusriitojen ratkaisemisessa.

Avioehto ja edunvaltuutus

Tarjoamme asiantuntevaa apua avioehtojen laadinnassa ja edunvalvontavaltuutusten tekemisessä, sekä tarjoavat neuvontaa perintö- ja testamenttiasioissa.

Riita-asiat

Kokeneet lakimiehemme edustavat asiakkaita erilaisissa riita-asioissa, kuten työriidoissa, sopimusriidoissa ja muissa oikeudenkäynneissä.

Konsultaatiot

Tarjoamme monipuolista oikeudellista konsultaatiota ja neuvontaa erilaisissa oikeudellisissa kysymyksissä, sekä avustaa asiakkaita erilaisten oikeudellisten asiakirjojen laadinnassa ja tarkastuksessa.

Yhtiöoikeus- ja yritysjärjestelyt

Autamme vankalla kokemuksella yrityksesi organisaatiorakenteiden suunnittelussa, osakassopimuksissa, rahoituskierroksissa, fuusioissa ja jakautumisissa, yrityskaupoissa ja muissa yritysjärjestelyissä. Tavoitteenamme on varmistaa, että yrityksesi toimii tehokkaasti ja saavuttaa tavoitteensa muutoksen yhteydessä.

Sopimukset

Laadukkaat sopimukset ovat välttämättömiä liiketoiminnan sujuvuudelle. Hoidamme puolestasi sopimusten laadinnan, tarkistuksen ja neuvottelut. Olipa kyseessä asiakassopimus, toimitussopimus, alihankintasopimus tai muu liiketoimintaasi liittyvä sopimus, varmistamme, että sopimukset ovat selkeitä, oikeudellisesti päteviä ja turvaavat yrityksesi etuja.

Rikosoikeudenkäynnit

Rikosasioissa tarjoamme apua asianomistajille ja epäillyille. Tavoitteenamme on varmistaa, että saat oikeudenmukaisen kohtelun ja tehokkaan puolustuksen.
Usein kysytyt kysymykset

Te kysytte, me vastaamme

Kuinka kauan lakiasioiden käsittely yleensä kestää?

Käsittelyaika riippuu asiasta, mutta teemme parhaamme käsitelläksesi asian mahdollisimman nopeasti. Pidämme myös sinut ajan tasalla asian etenemisestä.

Mitä minun pitää tuoda mukanani tapaamiseen lakiasiaintoimiston kanssa?

Tapaamiseen kannattaa tuoda kaikki liittyvät asiakirjat, joita sinulla on asiaasi liittyen, jotta voimme tarkastella niitä yhdessä.

Kuinka usein minun pitää olla yhteydessä lakiasiaintoimistooni?

Meillä on velvollisuus olla päämieheen yhteydessä aina kun asiassa on jotain oleellista kerrottavaa. Yhteydenottomme voi liittyä esim. päätökseen, lisäselvitykseen tai muuhun oleelliseen seikkaan. Olemme toki käytettävissäsi ja pyrimme vastamaan kaikkiin kysymyksiisi.

Voinko luottaa siihen, että lakiasiaintoimistosi pitää asiani luottamuksellisina?

Kyllä, ammatillisesti olemme velvoitettuja pitämään päämiehen ja asiamiehen välisen keskustelun salassa. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta kotimaisen ja Eurooppalaisen asiamieskäytännön mukaisesti.

Mistä aloittaa?

Ota meihin yhteyttä

Me olemme täällä tarjoamassa kokonaisvaltaista ratkaisua oikeudellisiin ongelma tilanteisiisi. Ongelmien ratkominen lähtee liikkeelle kysymisen ja selvittämisen kautta.