Tecrübeli ve uzman kadromuzla hakkınızı en iyi şekilde savunmak için buradayız.

Müvekkil öncelikli, çözüm ve sonuç odaklı hizmet.

Hukuki uyuşmazlıklarınızın çözümü için doğru adrestesiniz.

CEZA HUKUKU

Ceza alanı itibariyle çoğu zaman zor ve yıpratıcı bir süreçten geçmeyi ifade eder. Bu noktada VSC Hukuk Bürosu olarak şüpheli, mağdur veya sanık hangi tarafta olursanız olun iyi bir temsil hizmeti sunulmaktadır. Soruşturmadan kovuşturma aşamasına sürecin tüm basamaklarında müvekkillerine şeffaf olan uzman ekibimizle birlikte duruşmadan en iyi sonuçla çıkabilmeyi ve müvekkilin süreçten maddi manevi en az şekilde etkilenmesini sağlamayı birincil hedeflerine alan ofisimiz dolandırıcılık ve sahtecilik, hırsızlık, yaralama, öldürme, cinsel istismar, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, kaçakçılık vb. alanlarda deneyimli avukatlara sahiptir. Müvekkile usul ve prosedürlerin en başından en sonuna nasıl ilerleyeceği gösterilir. 

Savunma pazarlığı kurumu; savcı ve sanığın mahkemeye gitmeden somut olay üzerinde anlaşmasıdır. Hızlı bir şekilde yargılama sonuçlanırken devletler için daha ekonomik olması sanıklar için de cezadan indirim elde etmesi yönünden elverişlidir. 

Uzaklaştırma kararı; kişilerin herhangi bir şiddet eyleminden korumayı ve bunu engellemeyi amaçlayan bir hukuki yöntemdir. Kısıtlama veya koruma emri genellikle aile içi şiddet olaylarında görülmektedir. Bu süreçte hukuki destek isteyen bu karara ihtiyaç duyan mağdurların ve bu kararın haksız ve hukuki menfaatten yoksun olmasından mağdur olan kişilere hukuki süreçlerinde danışmanlık hizmeti. 

Beyaz yaka suçları profesyonel, yönetsel veya idari işler yapan kişilerin örneğin öğretmenlerin, bankacıların, doktorların görevleriyle ilgili işledikleri suçlardır. Bu suçu işlediği iddia edilen tüm gerçek kişilerin somut olay kapsamında değerlendirerek geçirecekleri süreçte hukuki destek sağlanmaktadır. 

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Hukuk tedbirli olmayanı sevmez. Vasiyetname hazırlanması, senet hazırlanması, evlilikte mal paylaşımı, vekaletname gibi durumlarda uzman desteği önemlidir. Ofisimiz deneyimli ekibi tarafından hazırlanan belgeler neticesinde olası olumsuzluklar ortadan kalkmaktadır. Örneğin bir malvarlığının dağıtımında ilgililer arasındaki çatışmanın en aza indirilmesini sağlayabilmektedir.  Kalıcı vekaletname; kişilerin yaşlılık, zihinsel bir hastalık vb. sebeplerden dolayı hukuki menfaatlerini koruyamaz işlerini halledemez duruma gelmesi sebebiyle bir vekilin atanması durumudur böylece vekil olarak atanan kişi vekalet verenin tüm iş ve işlemlerini yapabilir. Ekibimiz tarafından bu vekaletnamenin hazırlanması ve sonrasında denetlenmesinin yapılması sağlanır. 

EBEVEYN ANLAŞMAZLIKLARI

Bir boşanma dosyasında ortak çocuğun olması durumunda çocuğun velayeti önem arz etmektedir. Taraflar çocuğun velayetinin kimde olacağının karar verilmesinde, çocukla velayetin verilmediği anne veya babanın görüşme günlerinin belirlenmesinde, nafakanın miktarının belirlenmesinde ve diğer birçok anlaşmazlığın çözümlenmesinde bir başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuru sürecinden sonra taraflar uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden arabuluculuğa başvurmalıdır. Bu kurumda anlaşma sağlanamadığı takdirde mahkemeye başvurulabilir. Ekibimiz başvuru sürecinden arabuluculuk görüşmelerine bu görüşmelerden mahkeme sürecine kadar her basamakta hukuki destek hizmeti vermektedir. 

GÖÇ HUKUKU

Vize, ikamet izni, iltica koşulları, vatandaşlığa alınma süreçleri gibi hukuki süreçlerinizde birçok dosyada göstermiş olduğumuz başarılarımız ve deneyimimizle sizlere hizmet vermekteyiz. Ekibimizin birçok dilde hizmet verebiliyor olması sayesinde kişiler kendilerini en rahat şekilde ifade edebilmektedir bu da sürecin daha hızlı ve etkili işlemesini sağlamaktadır. Göçmenlik Bürosunun kararlarına karşı itiraz ve bu itirazların mahkemede savunulması göç hukukunda önemli bir yere sahiptir. Deneyimli avukatlarımızla lehinize çıkan her kararın itirazının hazırlanmasını gerekirse Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunmaktayız. 

TAZMİNATLAR VE ANLAŞMAZLIKLAR

İşçi/İşveren, Kiracı/ Kiraya veren, Tüketici, Komşu hakları ve yükümlülükleri, miras hukuku, şirketler gibi birçok alanda anlaşmazlıklar oluşmaktadır. Her anlaşmazlık somut olay çerçevesinde değerlendirilmek koşuluyla uzlaşmaya varılabilecek olup olmadığının tespiti anlaşmazlıktaki başarı durumunun tespiti yapılmaktadır. Daha sonra vekaletini aldığımız anlaşmazlık için bir dava talebinde bulunulmaktadır ve dava takibi yapılmaktadır. Dava sürecinde ortaya çıkabilecek aleyhinize taleplere savunma yapılmaktadır ve davanın lehinize sonuçlanması sağlanmaktadır. 

Kişisel yaralanmalar örneğin araba kazası, tıbbi uygulamadaki yanlış hamleler vb. durumlarda kişilerin tazminat taleplerindeki riski ve hatayı minimize etme amacıyla hukuki danışmanlık sunulması 

Mülke verilen hasarlarda da yasal dayanaklar gereği kişilerin anlaşmazlıklarının çözümü, tazminat talepleri için hukuki destek sağlanması 

Tazminat taleplerinde kişilere tüm hukuki hak ve yükümlülüklerinin izah edilmesi özellikle mali sorumluluk tazminatında yani özellikle para sorumluluğu olan işlerde çalışan kişilerin bu suçlamalar sonrasında hukuki süreçlerinin aydınlatılması 

Karşı dava; asıl davanın davacısına karşı açılan ve davacının davalı konumda da olduğu bir dava türüdür. Mahkeme her iki davayı birlikte değerlendirir. Tazminat davalarında karşı dava açma ve açılmış bir karşı dava karşısında savunma yapma durumlarında hukuki hizmetin sunulması 

TİCARET HUKUKU

Bizlerin uzun yıllardır işletmelere farklı ticari alanlarda vermiş olduğumuz hukuki danışmanlık büromuza tecrübe kazandırmıştır. 

Ticari hayatın tempolu ilerleyişinde işletme sahipleri her adımlarında çok dikkatli olmak zorundadırlar çünkü en ufak bir yanlışları genellikle büyük zarara uğramalarına neden olmaktadır. Bu yüzden işletmecilerin işletmenin kurulması aşamasında dahi bir hukuki danışmanlık alması menfaatlerine olacaktır. VSC Hukuk Bürosu olarak bir ticari girişimde sözleşmenin hazırlanması, herhangi bir işte koşulların işletmeci lehine değerlendirilmesinin yapılması, ticari müvekkillerin ortaklığa girebilme koşullarının tespiti, işletmenin bölünmesi, yeni bir işletme kurabilmenin koşulları gibi alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

TAHKİM

Özellikle gelişmiş ülkelerde iş hukuku bağlamındaki anlaşmazlıklarda hızlı ve etkili sonuç alabilmek adına yargı yolu yerine alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden tahkime başvurulmaktadır. Tahkim devlet yargısının uzun prosedürlerine takılmadan sonuca varılabilen elverişli bir yöntemdir. Somut olaya göre tahkim süreci birkaç aydan bir yıla kadar sürebilmektedir. Yüksek mahkemelerde bu süre birkaç yılı bulabilmektedir. Tahkim yalnızca davaya dahil olan tarafları ilgilendirir ve gizlidir. VSC Hukuk Bürosu tarafından tahkime götürülebilecek her türlü anlaşmazlıkta hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

KAMU İHALE VE REKABET HUKUKU

Rekabetin bozulmaması adil bir ticari hayatın devamının sağlanması adına İhale Kanunu ve AB İhale Direktifleri dikkate alınmalıdır. Bu kanun ve direktiflere aykırı işlem yapan işletmelere inceleme başlatılmaktadır. Kamu fonlarıyla ihale edilen mal ve hizmetlerin inşaat alımlarında devletin ihale mevzuatının yanında bu kanun ve direktifler de dikkate alınır. Çalışma arkadaşlarımız tarafından aykırı yapılan iş ve işlemlere karşı düzeltme talebinde bulunmak ve sermaye suçlarında başvurulan piyasa mahkemesine başvuruda bulunmak gibi hukuki süreçlerinizde hizmet verilmektedir. 

SÖZLEŞMELER

Ticari hayatın en önemli kaynağı sözleşmelerdir. İyi bir ticari işletmeci olabilmek profesyonelce hazırlanmış sözleşmeler sayesinde gerçekleşir. Ekip arkadaşlarımız tarafından sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve yapılabilecek değişikliklerin değerlendirilmesi gibi birçok aşamasında hukuki destek sağlanır. Sözleşmenin en başından en sonuna kadar açık, anlaşır ve yasal olduğu tespit edilir dahası aleyhinize olan veya olabilecek olan maddelerin kaldırılması sağlanır. Bir tüketici sözleşmesinden bir tedarik sözleşmesine veya bir taşeronluk sözleşmesinden bir hizmet sözleşmesine bir şirketin kurulum sözleşmesinden şirketin büyütülmesine ilişkin sözleşmelere kadar birçok alanda hizmet verilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Siz Sorun, Biz Cevaplayalım

İlgilendiğiniz bir davanın çözüme kavuşması ne kadar sürer?

Davanız veya hukuki uyuşmazlıklarınız konusundaki işlem süresi sürecinizin durum ve koşullarına göre farklılık gösterse de biz ilgilendiğimiz her vakıayı en kısa sürede doğru ve etkin bir şekilde çözmek için büyük bir titizlikle çalışırız. Hukuki süreciniz ile ilgili olarak sizleri her zaman bilgilendiririz.

Planladığımız ilk toplantıya gelirken yanımda ne getirmeliyim?

Hukuki sürecinizle alakalı olguları inceleyebilmemiz için sorularınız ve sorunlarınız ile alakalı tüm belge ve bilgileri yanınızda getirmeniz etkili bir görüşme gerçekleştirmemizi sağlayacaktır.

Ne sıklıkla iletişim halinde olmalıyız?

Dava sürecinizle veya danıştığınız hukuki uyuşmazlık hususunda gelişme olduğunda siz müvekkillerimizle iletişim kurma yükümlülüğümüz vardır. Avukatlık Bürosu olarak benimsediğimiz, müvekkillerimizle şeffaf iletişim ilkesi gereği siz değerli müvekkillerimize ilgili gelişmeleri derhal bildiririz. Bunun haricinde hukuki sürecinizle ilgili olarak sorularınız olduğunda bizimle siz de iletişime geçebilirsiniz.

Davam ve danıştığım konuların gizliliği hususunda avukatlık büronuza güvenebilir miyim?

Biz avukatların mesleki yükümlülük ve sorumlukları arasında müvekkillerimiz ile yapılan her türlü görüşmenin ve onlar adına vekaleten yapılan işlemlerin gizli tutulması esası bulunmaktadır. Bu hususta biz avukatların bağlı olduğu Finlandiya ve Avrupa kanunları ile toplumsal davranış kurallarına tamamen uyduğumuzu siz değerli müvekkillerimize bildiririz.

Nereden Başlamalıyım?

Bizimle İletişime Geç

Biz avukatlar olarak görevimiz; hukuki bir sorun yaşamamanız için size önleyici çözümler sunmak ve yaşadığınız hukuki sorunlara karşı da çıkarlarınızı koruyarak etkin çözüm yolları üretmektir. Bizler çıkarlarınızı korumak ve hukuki uyuşmazlıklarınıza kapsamlı çözümler sunmak için buradayız.