Iedereen heeft recht op juridische verdediging.

Uitzonderlijke juridische diensten

Problemen oplossen is onze specialiteit

Strafrecht

We staan altijd klaar om je te helpen, of je nu de verdachte of het slachtoffer bent. Ons doel is om ervoor te zorgen dat je een eerlijke behandeling krijgt, vanaf het vooronderzoek tot en met de hoofdzitting.

Onze cliënten krijgen een deskundige strafrechtelijke verdediging en de best mogelijke uitkomst tijdens de rechtszaak. 

Een strafrechtelijke aanklacht kan stressvol en schadelijk zijn. Veroordeeld worden voor een strafbaar feit kan mogelijk levensveranderende gevolgen hebben; het is daarom cruciaal dat je vanaf het begin ervaren strafrechtadvocaten hebt om je rechten te verdedigen.

Voor slachtoffers van misdrijven, d.w.z. de benadeelde partij, bereiden we schadeclaims voor die tijdens de hoofdzitting worden gepresenteerd. We hebben ervaring in veel verschillende soorten strafprocessen, zoals moordzaken, seksuele misdrijven, fraude, overvallen, aanrandingen en ernstige drugsdelicten.

Familie- en erfrecht

Wij bieden deskundige hulp bij het opstellen van testamenten en akten. Met een zorgvuldig opgestelde akte van ons kantoor kun je ongewenste fiscale gevolgen en mogelijk problematische situaties in de toekomst voorkomen; bijvoorbeeld bij de verdeling van een nalatenschap.

Naast testamenten helpen we cliënten bij het opstellen van schenkingsakten, huwelijkse voorwaarden en volmachten.

Ouderlijke geschillen

In echtscheidingssituaties monden vragen over voogdij, bezoekrecht, huisvesting of alimentatie vaak uit in geschillen tussen de ouders. Soms is de enige optie een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank om de betreffende kwestie aan te pakken.

We helpen je bij het opstellen van de aanvraag en bij eventuele vervolgbemiddelingssessies; als je vervolgens geen overeenstemming kunt bereiken met de andere partij, staan we je bij gedurende de hele procedure bij de arrondissementsrechtbank.

Immigratiewetgeving

In de loop der jaren hebben we met succes talloze verblijfsvergunning- en asielzaken behandeld. Ons meertalige team communiceert waar mogelijk met cliënten in hun eigen taal, waardoor taalbarrières worden weggenomen en de communicatie soepel verloopt. Ons grondige onderzoek van elke individuele zaak zorgt voor juridische bescherming van onze cliënten.

We zijn zeer ervaren in het in beroep gaan tegen beslissingen van de Immigratiedienst en in het verdedigen van beroepen voor de rechtbank. We bereiden je beroep voor en als het nodig is, brengen we je zaak tot aan de hoogste administratieve rechtbank.

Herstellingen en geschillen

Er zijn veel soorten geschillen, zoals arbeids-, consumenten-, huur-, bedrijfs-, buren- of erfenisgeschillen. In zulke gevallen beginnen we met het in kaart brengen van de zaak en het beoordelen van je kansen op succes; dit verduidelijkt ook of er een mogelijkheid tot verzoening is tussen de betrokken partijen. Vervolgens bereiden we namens jou een rechtszaak voor en vervolgen we je zaak voor de rechter, en reageren we op eventuele tegenvorderingen.

Bedrijfsrecht

Ons team bij VSC heeft jarenlange ervaring in het adviseren van bedrijven over een breed scala aan handelsrechtelijke zaken.

Voor ondernemers is het van cruciaal belang om de commerciële overeenkomsten te begrijpen die bij een zakelijke onderneming komen kijken. Of je nu je eerste algemene voorwaarden moet opstellen of een complexe overeenkomst moet herzien, wij zijn er om je te helpen. We adviseren onze zakelijke klanten ook over het aangaan van partnerschappen, eigendom van aandelen in een bedrijf en de juridische aspecten van het opzetten van een nieuw bedrijf in Finland.

Arbitrage

Arbitrage kan gebruikt worden om zakelijke conflicten snel en efficiënt op te lossen. Afhankelijk van de situatie kan de arbitrageprocedure enkele maanden tot een jaar duren, terwijl een geschil in lagere rechtbanken meerdere jaren kan duren. De arbitrageprocedure is vertrouwelijk en betreft alleen de partijen die bij de zaak betrokken zijn.

Overheidsopdrachten en mededingingsrecht

We kunnen je bedrijf helpen bij het indienen van een rectificatieclaim als een aanbestedingsbeslissing is genomen in strijd met de Finse aanbestedingswetgeving. Als het nodig is, procederen we tot aan de Market Court.

Contracten

Hoogwaardige contracten zijn essentieel voor een soepele bedrijfsvoering. Of je nu een klantencontract, een leveringscontract, een onderaannemingscontract, een contract voor de oprichting van een bedrijf of een ander soort contract met betrekking tot je bedrijf nodig hebt, wij verzorgen het opstellen, beoordelen en onderhandelen voor je. Ons deskundige team zorgt ervoor dat alle contracten duidelijk en rechtsgeldig zijn en de belangen van je bedrijf beschermen.

Veelgestelde vragen

Jij vraagt, wij antwoorden

Hoe lang duurt het meestal om juridische zaken te behandelen?

De verwerkingstijd varieert per zaak, maar we doen ons best om elke zaak zo snel mogelijk op te lossen. We houden je altijd op de hoogte van de voortgang van je zaak.

Wat moet ik meenemen naar het gesprek met het juridisch loket?

Het is een goed idee om alle relevante documenten met betrekking tot je zaak mee te nemen, zodat we ze samen kunnen bekijken.

Hoe vaak moet ik contact opnemen met mijn advocatenkantoor?

We zijn verplicht om contact op te nemen met cliënten wanneer er iets relevant is voor hun zaak om door te geven, bijvoorbeeld wanneer er een beslissing is genomen, wanneer er meer informatie nodig is of wanneer er een andere relevante kwestie moet worden behandeld. We staan natuurlijk tot je beschikking - je kunt contact met ons opnemen als en wanneer je vragen hebt.

Kan ik erop vertrouwen dat uw advocatenkantoor mijn zaak vertrouwelijk behandelt?

Ja - we hebben de professionele plicht om onze gesprekken met cliënten vertrouwelijk te houden. We voldoen volledig aan de Finse en Europese gedragscodes voor advocaten met betrekking tot geheimhoudingsplicht.

Waar moet ik beginnen?

Neem contact op

Wij zijn er om allesomvattende oplossingen te bieden voor jouw juridische problemen. Een gedeeld probleem is een gehalveerd probleem - bel ons vandaag nog, dan bespreken we de volgende stappen.